بازار چرم وکفش نام گروهي فرهنگي است که بيش از 16سال در انتشار مجلات مرتبط با صنايع چرم و کفش سابقه فعاليت دارد و بيش از 10سال است با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجلات و کتب راهنماي مرتبط با اين دو صنعت را به زبان هاي فارسي، انگليسي و ترکي استانبولي در داخل کشور منتشر مي نمايد. ماهنامه بازار چرم و کفش مهمترين انتشارات اين گروه است که سالانه در 11 شماره بطور منتشر مي گردد. معرفي جديدترين مدل هاي کيف و کفش، پوشاک چرمي و ...
more

نوع آگهیقیمت (ریال)
روی جلد20,000,000
داخل جلد10,000,000
صفحات اول8,000,000
صفحات داخلی6,000,000

twitter