مسئولان ماهنامه بازار چرم و کفش از تیرماه سال 73 یعنی 20 سال قبل فعالیت خود را در انتشار مجلات و کتب راهنمای چرم، کفش و صنایع وابسته آغاز کردند. در حال حاضر ماهنامه بازار چرم و کفش سالانه در 11 نوبت بطور مرتب منتشر می‌گردد و سپس به سراسر کشور ارسال می‌شود تا از طریق نمایندگی‌های خود بین تولیدکنندگان، بنکداران و فروشگاه‌های کیف و کفش سراسر کشور توزیع گردد. بدین‌ ترتیب بازار چرم و کفش در حال حاضر بیشترین گسترده توزیع را در بین سایر نشریات مرتبط ...
more

صفحات رنگی
نوع آگهیقیمت (ریال)
روی جلد42,000,000
پشت جلد35,000,000
داخل روی جلد16,500,000
داخل پشت جلد15,000,000
لت روی جلد و پشت جلد (دو صفحه)40,000,000
ترمز (پشت و رو)28,000,000
صفحات ویژه اول11,000,000
صفحات ویژه آخر10,000,000
صفحات داخلی7,000,000
صفحات سیاه و سفید
نوع آگهیقیمت (ریال)
صفحات فهرستی (11 شماره)5,500,000
رپرتاژ تبلیغی (یک صفحه)5,500,000
تمام صفحه سیاه و سفید3,500,000
نصف صفحه سیاه و سفید2,000,000
ستون داخلی متن1,500,000
هزینه های عکاسی و طراحی آگهی ها جداگانه محاسبه می گردد.